کد تخفیف انتشارات هلیا

برای دریافت کد تخفیف انتشارات هلیا در ساعات اداری در گفتگوی آنلاین (پایین صفحه سمت چپ) پیام دهید و درخواست کد تخفیف 20 درصدی برای کتابهای تخفیف نخورده انتشارات هلیا نمایید.

مشتریان قبلی علاوه بر این تخفیف با ارائه “شماره سفارش” قبلی خود میتوانند 5 درصد سفارش قبلی خود را تخفیف اضافه برای همه کتابها دریافت نمایند.