ست هدیه نفیس و لوکس مدیریتی

ست مدیریت لاکچری و شیک

 بی شک یکی از دغدغه‌هایی که شرکتها در شب عید دارند انتخاب هدیه نفیس مدیریتی برای مشتریان خود است. با توجه به اینکه این عمل هر ساله تکرار می‌شود انتخاب هدایای لوکس مدیریتی بیشتر از گذشته دشوار می‌شود. ما در مجموعه انتشارات هلیا سعی کرده‌ایم با طراحی ستهای مدیریتی شیک و لاکچری، به مشتریان خود در انتخاب هدیه‌ای خاص برای مدیران کمک کنیم. این ستهای مدیریتی لوکس با تلفیق صنایع دستی و کتابهای نفیس صورت گرفته است. کتابهایی مانند شاهنامه فردوسی، قرآن کریم و دیوان حافظ نفیس در کنار صنایع دستی مانند گلدان فیروزه، گلدان خاتم و گلدان مس و پرداز به شکلی زیبا طراحی شده‌اند.